GameLook调查:韩国游戏行业职业薪酬情况

Gamelook专稿 发自上海 文/dylan

笔者近日了解了下韩国网游行业的薪酬情况,在此共享给大家做参考。因为此次只了解到一线公司的情况,其他中下游公司就不在这里说明了。这里一线公司是指年营收过千亿韩币的几家公司如:NHN、NC Soft、CJI、Neowiz、Hanbit、Actoz等公司。

下面表中数额都为韩币,我就不一一换算成人民币了,请各位谅解。随着国内公司的不断壮大,想要进军韩国网游市场的公司也为数不少,希望下面的这些数字能给大家点建议。

Gamelook专稿 发自上海 文/dylan

笔者近日了解了下韩国网游行业的薪酬情况,在此共享给大家做参考。因为此次只了解到一线公司的情况,其他中下游公司就不在这里说明了。

这里一线公司是指年营收过千亿韩币的几家公司如:NHN、NC Soft、CJI、Neowiz、Hanbit、Actoz等公司。下面表中数额都为韩币,我就不一一换算成人民币了,请各位谅解。

随着国内公司的不断壮大,想要进军韩国网游市场的公司也为数不少,希望下面的这些数字能给大家点建议。

(注:当前汇率 人民币:韩币:1:170)

职位名称            一线公司薪资(韩元)      换算人民币

总裁/总经理            8000万~ 2亿            47万~118万

副总裁                 7000万~1.5亿           41万~88万

CTO/CEO等             7000万~1.5亿           41万~88万

COO                   7000万~1.5亿           41万~88万

研发高级人才-主程      3000万~1亿             17万~60万

研发高级人才-主策      3000万~1亿             17万~60万

研发高级人才-美术主管  3000万~1亿             17万~60万

研发-普通程序          2000万~4000万          12万~24万

研发-普通策划          2000万~4000万          12万~24万

研发-3D美术           2000万~4000万          12万~24万

研发-原画              2000万~3500万          12万~21万

部门总监               5000万~1亿             30万~60万

资深美术设计           5000万~1亿             30万~60万

美术设计               2000万~4000万          12万~24万

高级程序员             4000万~7000万          24万~41万

程序员                 2000万~4000万          12万~24万

专员                   2000万~4000万          12万~24万

部门经理               3500万~5000万          17万~30万

部门助理               3000万~4000万          17万~24万

网站编辑               2500万~4000万          15万~24万

客服人员               1500万~3000万           9万~17万

如若转载,请注明出处:http://www.gamelook.com.cn/2009/12/9187

关注微信